konfiguracja GA4

Instalacja GA4, posiadając usługę GA3

GA4 to najnowsza wersja Google Analytics. Google Analytics 4 pozwala na łączenie danych zgromadzonych ze strony internetowej oraz aplikacji mobilnej do pojedynczej usługi Google Analytics.
Google zaleca utworzenie usługi GA, nawet jeśli nie posiadasz aplikacji mobilnej, ponieważ za jakiś czas zakończy się wsparcie techniczne dla poprzednich wersji.
Aby zainstalować Google Analytics 4, jeśli posiadasz już usługę Google Analytics 3 (tzw. usługę Universal Analytics), kieruj się następującymi krokami.

Jak zainstalować GA4, posiadając już usługę GA3?

1.  Przejdź do zakładki Administracja w Google Analytics 3.

2.  W sekcji Usługa kliknij Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4.

3.  W sekcji Chcę utworzyć nową usługę Google Analytics 4 kliknij przycisk Zacznij.

4.  Kliknij przycisk Utwórz i kontynuuj.

Google Analytics stworzy nową usługę GA4. Twoja istniejąca usługa Google Analytics pozostanie nienaruszona, czyli w tym momencie będziesz posiadał dwie usługi – wcześniej istniejącą GA3, oraz nową – GA4. Nowa usługa GA4 nie zacznie zbierać danych automatycznie, to dopiero powinno zostać skonfigurowane.

5.  Kliknij przycisk Przejdź do usługi GA4.

6.  W kolejnym widoku przejdź do zakładki Strumienie danych.

7.  Otwórz swój strumień danych, klikając w niego.

8.  Kliknij Wyświetl instrukcje dotyczące tagu.

9.  Warto dodać tę instalację Google Analytics 4 dodatkowo, obok istniejącej instalacji.
Jeżeli używasz jednego z bardziej znanych systemów CMS, przejdź do zakładki Instalowanie za pomocą kreatora witryn lub systemu CMS, wybierz z listy swoją obsługiwaną platformę i skorzystaj z dostępnej instrukcji.

Może też przejść do zakładki Zainstaluj ręcznie, skopiować i wkleić kod do <head> strony.

Jeżeli używasz Google Tag Manager, dodaj kod ręcznie bezpośrednio do kodu źródłowego Twojej strony. Następnie, skonfiguruj tag do śledzenia danych witryny za pośrednictwem Google Tag Manager. Pamiętaj, że instalacja ręczna, oraz instalacja przez Google Tag Manager pozwolą Ci na większą personalizację Twoich kodów śledzących oraz na dowolne modyfikacje.
Kieruj się kolejnymi krokami, aby skonfigurować tag do śledzenia danych za pośrednictwem GTM.

10.  Przejdź do konta Google Tag Manager i kliknij Nowy tag.

11.  Nazwij nowy tag, np. GA4 tracking – Wszystkie strony.
Ustaw typ na Google Analytics: konfiguracja GA4.

12.  Znajdź i skopiuj swój Identyfikator pomiaru w Google Analytics 4. Znajdziesz go w wybranym strumieniu danych.

Wprowadź swój Identyfikator pomiaru do pola w Google Tag Manager.

13.  Ustaw wyzwolenia triggera na wszystkie strony (Wszystkie strony).

14.   Kliknij przycisk Zapisz.

15.  Wróć do usługi Google Analytics 4 i wyłącz widok Web stream details przyciskiem ‘x’.
Przejdź do zakładki Raporty z menu bocznego.

16.  Przejdź do zakładki Czas rzeczywisty. Do raportu powinny już wpływać nowe dane.

Teraz przy tworzeniu nowej usługi z istniejącej usługi GA3, usługa GA4 będzie opcją domyślną.
Opcja GA4 Setup Assistant ciągle będzie dostępna z panelu, nawet po stworzeniu usługi GA4, natomiast po kliknięciu tej opcji, będzie się pojawiać przycisk See your GA4 property.

UDOSTĘPNIJ TEN POST:

Wypełnij formularz,
aby otrzymać wycenę audytu

Wypełnij formularz i zobacz
prezentację wideo naszej usługi