konfiguracja GA4

Łączenie GA4 z istniejącym GA3

Jeśli posiadasz już usługę Google Analytics 4, jedyne co zostało do zrobienia to połączenie Google Analytics 4 ze swoją usługą Google Analytics 3. Aby to zrobić, kieruj się następującymi krokami.

Jak połączyć GA4 z istniejącą usługą GA3?

1.  W swojej usłudze Google Analytics 3 przejdź do zakładki Administracja z menu bocznego.

2.  W sekcji Property kliknij zakładkę Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4.

3.  Rozwiń pole Wybierz dotychczasową usługę Google Analytics 4 i wybierz istniejącą usługę App+Web.

„Google Analytics 4” jest nową nazwą dla usługi App+Web.
Kliknij przycisk Połącz usługi.

Powinien się pojawić następujący widok z informacją Połączono.

To oznacza, że Twoja usługa Google Analytics 3 została pomyślnie połączona do usługi App+Web (GA4).

4.  Kliknij przycisk Przejdź do usługi GA4. Zostaniesz przekierowany do usługi App+Web (czyli usługi GA4).

5.  Przejdź do zakładki Ustawienia usługi.

6.  Popraw nazwę usługi – zamiast “App+Web” wpisz „GA4”.

Opcja Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 ciągle będzie dostępna z panelu, nawet po stworzeniu usługi GA4, natomiast po kliknięciu tę opcję, będzie się pojawiać przycisk Przejdź do usługi GA4.

To oznacza, że usługa Google Analytics 4 została pomyślnie połączona z usługą Google Analytics 3.

UDOSTĘPNIJ TEN POST:

Wypełnij formularz,
aby otrzymać wycenę audytu

Wypełnij formularz i zobacz
prezentację wideo naszej usługi