adsfox_blog_permissions_googleanalytics

Łączenie Google Search Console z Google Analytics 4

Połączenie usługi Google Analytics 4 z Google Search Console pozwoli na wgląd w dane zebrane przez Google Search Console, dotyczące zachowań użytkowników, bezpośrednio przez panel GA4. Google Search Console zawiera dane dotyczącego tego, co widzą użytkownicy w wynikach wyszukiwania przed kliknięciem w Twoją witrynę. Przykładowe informacje z Google Search Console to liczba wystąpień adresu URL Twojej witryny w wynikach wyszukiwania, dane o działaniach następujących po kliknięciu, lub zapytania użytkowników. Dostęp do tych informacji pomaga optymalizować witrynę pod kątem najbardziej dochodowych odwiedzin.

Jak połączyć Google Search Console?

1.  Sprawdź, czy Twoje usługi GA4 oraz Google Search Console zbierają dane dla tej samej witryny.

2.  Upewnij się, że Twoja usługa GA4 ma co najmniej jeden strumień danych.

3.  Upewnij się, że posiadasz uprawnienia administratora lub redaktora dla usługi GA4.

4.  Sprawdź, czy adres e-mail, który używasz dla usługi GA4 jest taki sam jak do Search Console.

5.  Przejdź do usługi GA4 i z menu bocznego, przejdź do zakładki Administracja.

6.  W kolumnie Usługa, znajdź sekcję Połączenia usług. Przejdź do Połączenie z Search Console.

7.  Kliknij przycisk Połącz.

8.  Kliknij przycisk Wybierz konta.

9.  Zaznacz pole przy usłudze Search Console, którą chcesz połączyć z usługą GA4. Kliknij przycisk Potwierdź.

10.  Kliknij przycisk Dalej.

11.  Kliknij przycisk Wybierz.

12.  Wybierz strumień danych, który chcesz połączyć z usługą Google Search Console.

13.  Wybrany strumień danych powinien się pojawić w sekcji Select Web Stream. Kliknij przycisk Dalej.

14.  Przejrzyj ustawienia konfiguracji i kliknij przycisk Prześlij.

Powinieneś zobaczyć informację UTWORZONO POŁĄCZENIE.

15.  Zamknij okno o nazwie Utwórz połączenie z Search Console.

16.  Jeśli pojawi się okno podobne do poniższego…

…to znaczy, że poprawnie połączyłeś swoją usługę GA4 do Google Search Console.

UDOSTĘPNIJ TEN POST:

Wypełnij formularz,
aby otrzymać wycenę audytu

Wypełnij formularz i zobacz
prezentację wideo naszej usługi