konfiguracja GA4

Tworzenie dodatkowych eventów

Event, czyli zdarzenie, to aktywność użytkownika dotycząca określonego elementu na stronie internetowej lub w aplikacji. W Google Analytics 4 eventy dzielimy na cztery kategorie – zdarzenia gromadzone automatycznie, na ulepszone zdarzenia pomiarowe, polecane zdarzenia oraz na zdarzenia niestandardowe.

Zdarzenie niestandardowe to takie, które nie są śledzone domyślnie, np. kliknięcie w przycisk, wypełnienie formularza kontaktowego itd.

Jak ustawić zdarzenia niestandardowe?

1.  W pierwszej kolejności zaloguj się do swojego konta Google Tag Manager i przejdź do zakładki Tagi z bocznego menu.

2.  Kliknij przycisk Nowy.

3.  Nazwij swój nowy tag, np. Kliknięcie przycisku i kliknij w sekcję Tag configuration.

4.  Pojawi się okno, w którym należy wybrać Google Analytics: zdarzenie GA4.

5.  Kliknij w rozwijaną listę w polu Tag konfiguracji.
Jeśli ustawiłeś już tag konfiguracyjny, wybierz go.
Jeśli nie, wybierz opcję None- Manually Set ID.

6.  Wprowadź nazwę zdarzenia, np. Kliknięcie przycisku. Nazwa, którą wprowadzisz w tym miejscu pojawi się w raportach Google Analytics 4.

7.  Rozwiń Parametery zdarzenia i kliknij w przycisk Dodaj wierz. (Dodawanie parametrów zdarzenia jest opcjonalne.)

8.  Wprowadź nazwę parametra, np. nazwa_przycisku w polu.
Kliknij ikonę ‘+’ przy polu Value.
Wybierz wartość Click Text.

9.  Kliknij sekcję Reguły, aby stworzyć nowy trigger, czyli wyzwalacz.

10.  Kliknij przycisk ‘+’ w prawym górnym rogu.

11.  Wybierz typ triggera Wszystkie elementy, oraz opcję Wszystkie kliknięcia. Kliknij przycisk Zapisz.

12.  Ustaw wyjątek wyzwalacza.

13.  Kliknij przycisk Save w prawym górnym rogu. Pojawi się podsumowanie konfiguracji tagu.

14.  Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać swój wyzwalacz.

Lista rekomendowanych eventów znajduje się pod linkiem – Zalecane zdarzenia GA4
https://support.google.com/analytics/answer/9267735?hl=pl

17.  Po utworzeniu swoich dodatkowych, niestandardowych eventów, należy przeczekać, aż narzędzie je rozpozna. Aby to nastąpiło, musi dojść do tego zdarzenia na stronie. Dobrze jest samodzielnie wywołać te zdarzenia, a następnie monitorować, kiedy one się pojawią w zakładce Raporty z bocznego menu, w Zaangażowanie  →  Zdarzenia.

Następnie, z tego samego miejsca należy najeżdżać kursorem na wszystkie biznesowo istotne dla nas eventy (czyli na zdarzenia, pod które chcemy optymalizować wszystkie działania), klikać ikonę trzech kropek przy nich i wybierać opcję Oznacz jako konwersję.

UDOSTĘPNIJ TEN POST:

Wypełnij formularz,
aby otrzymać wycenę audytu

Wypełnij formularz i zobacz
prezentację wideo naszej usługi