konfiguracja GA4

Tworzenie grupy odbiorców w Google Analytics 4

Tworzenie grup odbiorców w Google Analytics 4 pozwala na dzielenie użytkowników na poszczególne segmenty według potrzeb firmy. Odbiorców można dzielić według danych, wymiarów i zdarzeń. Google Analytics biernie ocenia i segreguje nowo otrzymane dane o użytkownikach, oraz decyduję o ich przynależności do danej grupy na podstawie kryteriów, które są do spełnienia. Jeden użytkownik może należeć do kilku grup odbiorców, jeśli dopasuję się do zastosowanych reguł.

Jak utworzyć grupę odbiorców w GA4?

Dla przykładu, zajmiemy się tworzeniem grupy odbiorców remarketingu.

1.  Przejdź do swojej usługi Google Analytics 4, przejdź do zakładki Administracja, a następnie do zakładki Usługa  →  Odbiorcy.

Pojawi się lista wszystkich dostępnych grup odbiorców.

2.  Kliknij przycisk Nowi odbiorcy.

3.  Kliknij przycisk Utwórz grupę odbiorców niestandardowych. Otworzy się panel konfiguracyjny.

4.  Nadaj nazwę swojej grupie klikając w pole Grupa odbiorców bez nazwy.
W przypadku grupy odbiorców remarketingu, możemy wprowadzić nazwę Remarketing audience.

5.  Wprowadź krótki opis grupy odbiorców, uwzględniając działania, które chcemy mierzyć: „Użytkownicy, którzy…”

6.  Ustaw Okres członkostwa, dla swojej grupy odbiorców. Okres członkostwa obsługuje metryki przedziałów czasowych. Z tego miejsca możesz ustalić kiedy ma być spełniony warunek metryki.

7.  Jeśli chcesz mierzyć wydajność odbiorców w maksymalnym czasie, zaznacz opcję Set to maximum limit.

8.  Kliknij w ikonę kosza, aby stworzyć nową sekwencję zdarzeń, dla której opcje konfiguracji są inne niż standardowe.

9.  Kliknij w przycisk Dodaj sekwencję.

Pojawi się nowy panel konfiguracyjny:

10.  Aby zdefiniować zakres odbiorców, kliknij w ikonę użytkowników, a rozwinie się lista z opcjami.

We wszystkich sesjach – doda użytkownika do grupy odbiorców, jeśli sekwencja będzie prawdziwa dla wszystkich wcześniejszych sesji.

W ramach tej samej sesji – doda użytkownika do grupy odbiorców, jeśli sekwencja będzie prawdziwa dla pojedynczej sesji.

W przypadku remarketingu wybierzemy opcję W ramach tej samej sesji.

11.  Kliknij w pole Dodaj nowy warunek i wybierz odpowiednie dane, aby wyróżnić swoich niestandardowych odbiorców.

W naszym przypadku wybierzemy Zdarzenia.

12.  Z listy, która się pojawi, wybierz zdarzenie.

W naszym przypadku wybierzemy add_to_cart.

Widok będzie podobny do poniższego:

13.  Możesz opcjonalnie kliknąć przycisk Dodaj parametr, aby dokładniej filtrować grupę odbiorców. Pojawi się lista, z której możesz wybrać parametr, który chcesz dodać.

Przykładowo, aby dodać warunek uwzględnienia tylko tych osób, którzy dodali jakiś produkt do koszyka o wartości wyższej niż 100 zł, musielibyśmy dodać parametr ‘Liczba zdarzeń’…

…kliknąć w listę rozwijaną pod Warunki i wybrać znak ‘>’ (większy niż)…

…oraz wpisać 100 w polu Liczba i kliknąć Zastosuj.

Waluta zależna jest od konfiguracji w zakładce Admin.

14.  Możesz również dodać inne reguły za pomocą logiki AND lub OR.

15.  Kliknij przycisk Add step.

Pojawi się dodatkowa sekcja poniżej. Wybierz, kiedy ma nastąpić kolejny krok.

Pośrednio poprzedza ten krok – krok ten może nastąpić w dowolnej chwili po wcześniejszym kroku
Bezpośrednio poprzedza ten krok – krok ten nastąpi od razu po wcześniejszym krok, lub w wyznaczonym przedziale czasu

W naszym przypadku wybierzemy Is directly followed by, zaznaczmy i ustawimy warunek Within 40 Minutes.

16.  Kliknij Dodaj nowy warunek w utworzonym, drugim kroku i wybierz warunek.

Przykładowo, wybieramy zdarzenie begin_Checkout (rozpoczęcie procesu dokonywania zakupu).

W razie potrzeby, można dodać jakiś dodatkowy parametr.

17.  Aby zastosować warunek wykluczania, można kliknąć przycisk + DODAJ GRUPĘ, KTÓRĄ CHCESZ WYKLUCZYĆ

Pojawi się dodatkowa sekcja poniżej. Wybierz jedną z następujących opcji:

Tymczasowo wyklucz Użytkowników, jeśli: – opcja ta wyklucza użytkowników, którzy nie wywołali zdarzenia zakupu w bieżącym okresie członkostwa użytkowników, których zakres zdefiniowany jest na poziomie bieżącej sesji.

Trwale wyklucz Użytkowników, jeśli: – opcja ta wyklucza użytkowników, którzy nie dokonali zakupu w ramach pełnej ścieżki user journey, przy których zakres zdefiniowany jest na wszystkie sesje.

W naszym przypadku wybierzemy opcję Trwale wyklucz Użytkowników, jeśli:, która wykluczy osoby, które nigdy nie dokonały zakupu.

Wybieramy ikonkę użytkowników oraz, w naszym przypadku, opcję We wszystkich sesjach.

Przy wyborze opcji Tymczasowo wyklucz Użytkowników, jeśli:, należy wybrać w tym miejscu opcję W ramach tej samej sesji, która wykluczy wykluczy jedynie osoby, które nie dokonały zakupu w ramach tej samej sesji.

18.  Kliknij Dodaj nowy warunek i wybierz warunek.

W naszym przypadku wybierzemy purchase.

Nasza konfiguracja wygląda następująco:

19.  Po ustawieniu grupy odbiorców kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Niestandardowa grupa odbiorców została utworzona.

Będzie się ona znajdywała w zakładce Odbiorcy.

Po upływie 24-48 godzin, pojawi się również w koncie Google Ads w zakładce Listy odbiorców.

UDOSTĘPNIJ TEN POST:

Wypełnij formularz,
aby otrzymać wycenę audytu

Wypełnij formularz i zobacz
prezentację wideo naszej usługi