Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 23.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021

Online Marketing Help przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Zależy nam na Państwa poczuciu bezpieczeństwa, dlatego poniżej udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Definicje

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności. Zebraliśmy je tutaj, aby ułatwić zarówno poruszanie się po tej niej, jak i zrozumienie naszej roli i celu w gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji (zgodnie z poniższymi definicjami).

„Obowiązujące przepisy prawa” – wszystkie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych, w szczególności wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (“PKBR”)

„Online Marketing Help” lub „spółka” – oznacza: Online Marketing Help spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Cienista 16A, 31-831 Kraków, Polska.

„Ciasteczka (cookies)” – oznacza małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej przez stronę internetową (tutaj konkretnie: Stronę) lub przez serwer reklam. Przechowując pewne informacje w pliku cookie, te przeglądarki, serwery reklamowe i jednoznacznie nasza Strona są w stanie zapamiętać preferencje użytkownika i rozpoznać odwiedzane strony i/lub przeglądarki używane podczas jednej wizyty na inną.

„Inspektor ochrony danych” – oznacza Inspektora ochrony danych określonego w art. 37 – 39 PKBR powołanego przez Online Marketing Help w celu nadzorowania bezpieczeństwa Państwa danych (zgodnie z definicją poniżej).

„Podstawa prawna” – oznacza podstawę prawną dla gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych.

„Dane rejestru” – oznacza informacje, które są automatycznie raportowane przez przeglądarkę przy każdym wejściu na naszą stronę i które są wysyłane przez przeglądarkę internetową, którą nasze serwery automatycznie rejestrują. Dane rejestru mogą zawierać takie informacje, jak adres IP, typ przeglądarki, żądania internetowe, nazwy domen lub oglądanych stron.

„Dane osobowe” lub „Informacje” lub „Dane” – oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby określonej w art. 4 ust. 1 PKBR.

„Strona” – oznacza stronę internetową – www.adsfox.pl

„Użytkownik” – oznacza osobę korzystającą ze Strony.

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa aktualne praktyki spółki w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do informacji zbieranych przez stronę internetową, usługi, aplikację mobilną lub przy użyciu formularzy kontaktowych i formularzy wniosku o pracę, których twórcą jest spółka.

Niniejsza Polityka prywatności określa również zasady przetwarzania danych, gdy użytkownik jest uczestnikiem wydarzeń (na przykład: spotkań, konferencji, targów) organizowanych, hostowanych lub sponsorowanych przez Online Marketing Help.

Kim jesteśmy?

adsfox home

zarządzana przez:

Online Marketing Help sp. z o.o.
ul. św. Filipa 23/3
31-150 Kraków, Polska

Jakie informacje są zbierane?

Zbieramy informacje o użytkownikach poprzez:

 • Formularze kontaktowe lub formularze wniosku o pracę
 • Formularze newslettera
 • Witrynę internetową
 • Korzystanie z usług Online Marketing Help


Kategorie gromadzonych przez nas danych mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe użytkownika (imię, nazwisko i adres e-mail)
 • Profil LinkedIn użytkownika (opcjonalnie dla osób aplikujących o pracę, wyłącznie po udostępnieniu)
 • Dane zawarte w załączonych przez użytkowników dokumentach aplikacyjnych, takie jak CV lub list motywacyjny (np. historia zatrudnienia i wykształcenia) oraz korespondencja związana z aplikacją.


Korzystając z naszego Serwisu, użytkownik daje Online Marketing Help pozwolenie na dostęp do swoich kont reklamowych.

Podczas interakcji z naszym Serwisem informacje o aktywności mogą być zbierane automatycznie w Serwisie za pomocą plików Cookies, danych rejestru oraz podobnych technologii.

Korzystając z tych technologii, staramy się personalizować naszą Stronę tak, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika, a także, aby dostosować zawartość Strony do jego potrzeb. Informacje te mogą być również wykorzystywane do celów analitycznych i monitorowania skuteczności działań spółki, w tym gromadzenia zbiorczych danych dotyczących korzystania ze Strony (takich jak całkowita liczba odwiedzających lub przeglądanych stron).

Informacje, o których mowa powyżej, mogą obejmować:

 • Informacje o kontaktach użytkowników z serwisem
 • Informacje techniczne o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które mogą zawierać informacje o adresie URL, danych Cookies, adresie IP, typach urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszej strony i/lub korzystania z usług, identyfikatorze urządzenia, atrybutach urządzenia, typie połączenia sieciowego, typie przeglądarki, języku, dostawcy usług internetowych, danych o kliknięciach, czasach dostępu, plikach przeglądanych na naszej stronie.
 • Informacje demograficzne, takie jak kod ZIP, wiek, płeć i preferencje przy użyciu plików rejestru; takie informacje nie są związane z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani innymi danymi osobowymi.

W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane?

Powyższe dane osobowe zbierane są w celu rozwoju usług i wykorzystywane wewnętrznie do ich personalizowania, dostarczania i ulepszania, by w jak najprostszy sposób umożliwić użytkownikowi założenie konta, konfigurację swojego profilu oraz kontakt ze spółką.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Dane udostępniane są spółce Online Marketing Help oraz podmiotom powiązanym.

Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkowników w formie umożliwiającej identyfikację osoby. Jednakże istnieje możliwość udostępnienia danych osobowych tylko następującym zaufanym osobom trzecim na przykład:

 • Osobom bezpośrednio upoważnionym przez użytkownika do ich otrzymania, na przykład gdy użytkownik upoważni stronę trzecią (np. dostawcę usług płatniczych) do uzyskania dostępu do jego Danych. Korzystanie z Danych przez upoważnioną osobę trzecią podlega polityce prywatności tej osoby trzeciej.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem oraz w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania, agencji regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych.
 • Dostawcom usług – spółka może również angażować strony trzecie, które wspierają funkcjonowanie jej usług (działając w jej imieniu), takie jak dostawcy usług analitycznych, dostawcy usług IT (np. dostawcy usług w chmurze lub usług hostingowych), agencje rekrutacyjne lub reklamowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Online Marketing Help przechowuje dane użytkowników przez okres wymagany do celów, dla których zostały one zebrane, z zastosowaniem ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Online Marketing Help nie przechowuje informacji osobistych przez okres dłuższy niż wymagany.
W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przechowywania informacji prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

Prywatność dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest bardzo ważna dla Online Marketing Help. Witryna spółki nie jest przeznaczona dla dzieci. Spółka przestrzega wymogów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, jak również COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Dane osobowe osób poniżej 13 roku życia nie są zbierane świadomie.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, który wie lub odkrył, że Twoje dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało spółce swoje dane osobowe lub inne informacje bez Twojej zgody, pozwolenia lub upoważnienia, nie wahaj się skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod następującym adresem e-mail: [email protected]

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem państwa polskiego, bez dokonywania wyboru prawa i jego postanowień, które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Twoje prawa

Online Marketing Help będzie respektować prawa użytkownika do jego danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania i kontrolowania prywatności na stronie należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: [email protected]

Czy masz jakieś pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji:

Online Marketing Help sp. z o.o.

E-mail:
[email protected]

Strona internetowa:
www.adsfox.pl

Online Marketing Help – Inspektor ochrony danych osobowych:
[email protected]

Wypełnij formularz i zobacz
prezentację wideo naszej usługi